Skicka länk till app

網路簡訊


4.2 ( 1792 ratings )
Sociala nätverk
Utvecklare: Chin-Chuan Han
Gratis

老師可以透過此系統將學生在學校的任何訊息傳播給家長,家長只需要安裝此APP,輸入學號及電話即可。